“Ljudska prava u Hrvatskoj: Pregled stanja za 2018. godinu”

“Ljudska prava u Hrvatskoj: Pregled stanja u 2018. godini” je godišnji izvještaj Kuće ljudskih prava Zagreb nastao u suradnji s organizacijama civilnog društva posvećenih zaštiti i promicanju ljudskih prava u različitim područjima društvenog života.

Udruženje “Djeca prva” sukladno tematici koja je u fokusu svake od aktivnosti Udruge, izradi ovog izvještaja pridonijelo je u dijelu koji se odnosi na zaštitu prava i dobrobiti djece.

Ključnim pitanjima u području zaštite prava i dobrobiti djece u 2018. godini označeni su problemi i poteškoće u slučajevima posvajanja i udomljavanja, nezadovoljavajuć opseg djece uključene u sustav predškolskog odgoja, nedovoljno razvijena svijest o nasilju nad djecom, posebice o vršnjačkom nasilju te niska razina prijavljivanja nasilja.

Izvještaj donosi pregled najznačajnijih problema, izazova i otvorenih pitanja koja su u prošloj godini negativno utjecala na poštivanje, zaštitu i promociju ljudskih prava, a dostupan je i u elektronskom obliku na poveznici http://www.kucaljudskihprava.hr/wp-content/uploads/2019/03/Ljudska-prava-u-Hrvatskoj-2018.pdf

*dijelovi teksta preuzeti su iz tiskanih materijala izdanih od strane Kuće ljudskih prava Zagreb