Letak u projektu “Moja obitelj”

Moja obitelj je projekt Udruge usmjeren osiguravanju potpore jednoroditeljskim obiteljima kroz pružanje usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške, unapređenje kompetencija stručnjaka u sustavu socijalne skrbi te povezivanje lokalne zajednice i njenih službi. Projekt provodimo, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, podružnicama Dubrava, Sesvete i Maksimir.

U okviru projekta nastao je i letak, kojim smo željeli unaprijediti razinu informiranosti  stručne i šire javnosti o problemima s kojima se jednoroditeljske obitelji susreću te ih senzibilizirati za problematiku i potrebe djece i roditelja iz jednoroditeljskih obitelji i načine pružanja adekvatne podrške. U letku kojem je, osim općih podataka o projektu i statističkih podataka vezanih uz jednoroditeljske obitelji u Republici Hrvatskoj, dan prikaz i iskustva jedne majke. Vjerujemo da će letak utjecati na stručnu i širu javnost na način da pokažu više razumijevanja prema jednoroditeljskim obiteljima, odnosno iskažu manje negativnih stavova i stereotipa prema njima te da će im biti spremniji pomoći.