Projekt “Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornosti”

Projekt Krug sigurnosti provodi se u razdoblju od godine dana (01.09.2021.-31.08.2022.) u partnerstvu sa CZSS Zagreb, CZSS Dugo Selo, CZSS Karlovac i Udrugom Karika (na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije). Projekt je usmjeren jačanju otpornosti obitelji uključivanjem roditelja i djece u zajedničke aktivnosti te pružanjem usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za roditelje i obitelji u lokalnim zajednicama. Uključivanjem u navedene aktivnosti pruža se podrška obiteljima u suočavanju sa stresnim/traumatskim događajima (potres i pandemija COVID-19).

Opći cilj projekta je pridonijeti jačanju obiteljske otpornosti pružanjem podrške roditeljima pri nošenju sa izazovima roditeljstva na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, a aktivnosti koje će se provesti u sklopu projekta su: osnaživanje suradnje i unaprjeđenje profesionalnih vještina stručnjaka, grupni rad za roditelje i djecu, savjetovanje i psihosocijalna podrška, info kutak „Obiteljski krug sigurnosti“ te horizontalne aktivnosti pripreme projekta, pripreme dokumentacije, vođenja i promocije projekta. Aktivnosti su prvenstveno namijenjene ciljanim skupinama: djeci do 18 godina, roditeljima/skrbnicima i obiteljima te stručnjacima koji rade s obiteljima. Aktivnosti grupnog rada u koje se uključuju roditelji/skrbnici i djeca te aktivnosti savjetovanja i psihosocijalne podrške obuhvaćaju teme kojima se pruža podrška roditeljstvu kao što su jačanje obiteljske otpornosti, povećanje vještina za suočavanje sa stresom, briga za djetetove psihološke potrebe, međusobno dublje upoznavanje potreba, želja, ciljeva i osobnih karakteristika te jačanje privrženosti i emocionalne veze roditelj-dijete, zatim vježbanje pozitivne komunikacije i boljeg usklađivanja odgojnih postupaka s potrebama djeteta.

Provedbom opisanog projekta Udruženje „Djeca prva“ nastavlja raditi s djecom i obiteljima te osmišljavati i provoditi psihosocijalne i edukativne programe/projekte koji se temelje na potrebama korisnika, a koji aktivno uključuju cijelu obitelj kao i djelatnike iz drugih sustava (odgojno-obrazovni, sustav socijalne skrbi i drugi sustavi po potrebi).