Kraj ciklusa radionica u programu “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece”

Iako je drugo polugodište školarcima već u punom jeku, naš ciklus radionica za djecu, njihove roditelje i stručnjake u osnovnim školama u programu “Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece” tek je sada završio.

Posljednja radionica u ovoj školskoj godini održana je tek prošli petak.

Programom su bile obihvaćene tri zagrebačke osnovne škole – OŠ Markuševec, OŠ V.Nazora i OŠ A.Harambašića – točnije u tri razreda, svakom u različitoj školi.

I ove godine, sudionici su programske aktivnosti ocijenili vrlo pozitivno, štoviše, njihovi su prijedlozi da se ovaj program proširi na više razreda u njihovim školama, ali i na veći broj škola.

U radu s djecom, teme usmjerene boljem prepoznavanju osjećaja i vlastitih jakih strana, upoznavanja različitih načina na koje komuniciramo te kako se nositi s ljutnjom i nenasilno rješavati sukobe vrlo su pozitivno ocjenjena od strane svih sudionika. Osim toga, odabir iskustvenog učenja kao načina obrađivanja sadržaja još se jednom pokazao atraktivnim djeci.

Zahvaljujemo jednako donatoru Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, kao i svim sudionicima na ugodnoj suradnji.

Naravno, veselimo se zajedničkom radu i u budućnosti.