Konferencija “Rana intervencija u djetinjstvu: izazovi i rješenja”

Predstavnica Udruge Kristina Starčević Kaić, prof.soc ped., 26.travnja 2018. aktivno je sudjelovala na Konferenciji „Rana intervencija u djetinjstvu: naši izazovi i naša rješenja“, predstavljanjem kraćeg socijalizacijskog predškolskog programa rada s roditeljima i djecom rane i predškolske dobi „Igrom do škole“. Konferencija je realizirana u organizaciji udruge HURID, u sklopu projekta „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji- DOBRO“.

Udruga navedeni program “Igrom do škole”, verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za odgoj i obrazovanje, provodi već 20 godina u kontinuitetu.

U sklopu Konferencije organizacije civilnog društva su imale priliku za predstavljanje i razmjenu iskustava i prakse rada s djecom rane dobi koja žive s razvojnim teškoćama ili razvojnim rizicima. Zaključeno je da unatoč specijaliziranim uslugama koje udruge pružaju, zajedničku nit predstavlja težnja ka što boljem razvojnom ishodu djece rane dobi, kroz razne programe koji doprinose slojevitoj definiciji rane intervencije.