Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?

Danas dijelimo poruku Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta “Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?”.
Iako je u ovom kratkom priručniku tj. uputama u prvom planu potres i strah od potresa, jednako se može primijeniti i na strah od COVID-19.
Vjerujemo kako ćete ove upute i prijedloge iskoristiti kao dodatan izvor znanja kako biste unaprijedili roditeljske vještine o pružanju podrške i osnaživanju djece.

Autori navode kako se materijal, iako prvenstveno pisan za djecu mlađe dobi, može koristiti i za one starije.