Izrada Protokola o suradnji Centra za socijalnu skrb Križevci i Centra za socijalnu skrb Vrbovec u području udomiteljstva za djecu

U okviru trogodišnjeg programa „Zajedno za djecu“, u periodu od veljače do svibnja 2022. godine, posvetili smo se formaliziranju višegodišnje suradnje u području udomiteljstva za djecu, Centra za socijalnu skrb Vrbovec i Centra za socijalnu skrb Križevci, kroz izradu protokola o suradnji.

Program „Zajedno za djecu“ usmjeren je na osiguravanje različitih vidova podrške udomiteljskim obiteljima, uključujući i ulaganje u kompetencije stručnjaka te unaprjeđenje suradnje među različitim dionicima u lokalnoj zajednici, sa svrhom unaprjeđivanja kvalitete alternativnih oblika skrbi za djecu kojoj je uskraćena roditeljska skrb i/ili koja iz nekog razloga ne mogu živjeti s roditeljima.

U okviru Protokola  definirana su načela suradnje, uloge i odgovornosti nositelja te postupci i procedure suradnje centra korisnika i centra udomitelja dvaju navedenih partnerskih centara na programu.

Program „Zajedno za djecu“ financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Križevci i Centrom za socijalnu skrb Vrbovec.