Izrada Protokola o postupanju i suradnji Udruženja „Djeca prva“ i Centra za socijalnu skrb Križevci

U okviru trogodišnjeg programa „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“, u periodu od veljače do svibnja 2021. godine, posvetili smo se formaliziranju višegodišnje suradnje u pružanju socijalnih usluga, Udruženja „Djeca prva“ i Centra za socijalnu skrb Križevci, kroz izradu protokola o postupanju i suradnji navedenih partnerskih organizacija.

Program „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“ je program integriranog pružanja socijalnih usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i njihove roditelje/skrbnike u lokalnoj zajednici, s ciljem prevencije institucionalizacije djece i prevencije/smanjenja socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Programom se osiguravaju dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške kojima je cilj unaprijediti kvalitetu psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih, kroz umanjivanje posljedica neadekvatnih odgojnih postupaka roditelja te unaprijediti kompetencije roditelja, kroz podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva. Programske aktivnosti temelje se na obiteljskom pristupu i usmjerene su na cijelu obitelj.

Kako bismo osigurali i unaprijedili kvalitetu usluga za korisnike, kroz program se osigurava i kontinuirana podrška stručnjacima u sustavu socijalne skrbi te unaprjeđuje i proširuje kvalitetan mrežni pristup u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici. Upravo u okviru unaprjeđenja kvalitete usluga za naše korisnike, a na temelju iskustava i primjera dobre prakse, partnerske organizacije formalizirale su svoju suradnju kroz izradu Protokola.

Cilj Protokola je osigurati djelotvornu i učinkovitu provedbu socijalnih usluga odnosno doprinijeti prevenciji problema u ponašanju djece i mladih, institucionalizaciji djece te prevenciji odnosno smanjenju socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku, na području pod mjesnom nadležnošću Centra za socijalnu skrb Križevci. Kroz Protokol su definirani postupci i odgovornosti u provedbi socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja te su razrađeni oblici, načini i sadržaji suradnje između partnerskih organizacija.

Program „Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi“ provodi se uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Grada Zagreba. Nositelj programa je Udruženje „Djeca prva“, a partneri na programu su Centar za socijalnu skrb Zagreb i Centar za socijalnu skrb Križevci.