Izbor članova Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba

18. srpnja 2013. godine Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica Udruženja Djeca prva imenovana je članicom Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba.

Svrha Savjeta, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (čl. 178), je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga i ostvarivanje prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na podrčju Grada Zagreba. Savjet ima 15 članova, koji su predstavnici Grada Zagreba, centara za socijalnu skrb, centara za pomoć i njegu, korisnika ustanova socijalne skrbi, vjerskih zajednica te drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju dužnost socijalne skrbi, ustanova iz područja obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i drugih djelatnosti važnih za socijalno uključivanje korisnika, strukovnih komora i udruga, udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi te sindikata i poslodavaca u socijalnoj skrbi.

Odluka o imenovanju Sanje Orešković Vrbanec u Savjet objavljena je u Službenom glasniku Grada Zagreba.