Projekt “Iskoristi priliku” (2020.)

Projekt „Iskoristi priliku“ je projekt usmjeren edukaciji o poduzetništvu mladih kroz unaprjeđenje znanja i vještina o poduzetništvu i samozapošljavanju te unaprjeđenju socijalnih i emocionalnih vještina.

Projekt provodi Udruženje „Djeca prva“ u partnerstvu sa Ženskim učeničkim domom „Dora Pejačević“, a financiran je od strane Grada Zagreba, Gradski ured za sport i mlade.

Opći cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju poduzetništva mladih kroz edukaciju i razvoj kompetencija u području poduzetništva u svrhu aktivnog uključivanja mladih na tržište rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • unaprijediti znanja i vještine učenica srednjoškolske dobi o samozapošljavanju i poduzetništvu
  • unaprijediti socijalne i emocionalne vještine učenica srednjoškolske dobi

S obzirom na ciljeve korisnici ovog projekta su učenice srednjoškolske dobi na smještaju u Ženskom učeničkom domu „Dora Pejačević“. U okviru projekta provode se radionice na temu poduzetništva, samozapošljavanja, samopredstavljanja, pregovaračkih i prezentacijskih vještina te vještina planiranja i upravljanja vremenom. Znanja i vještine koje će se kroz projekt razvijati primjenjive su u svakodnevnom životu, obiteljskom i školskom okruženju, a posebno su važne za uključivanje mladih na tržište rada odnosno uspješan život i njihovo aktivno sudjelovanje i doprinos cjelokupnom društvu.