Program “Igrom do škole VG i ZG”

„Igrom do škole“ je kraći program rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu.

Osnovni cilj programa jest pružanje podrške socijalno depriviranim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti. Svrha  programa je povećati kvalitetu procesa socijalizacije i poticati cjelovit razvoj pojedinca.

Aktivnosti programa obuhvaćaju susrete jednom tjedno po tri sata za svaku grupu. Unutar tog vremena, dva sata traju zajedničke aktivnosti djece i majki/roditelja (zajednički razgovor i razrada na specifičnu temu susreta, tjelesne aktivnosti, zajednička igra), a jedan sat rada posvećen je radu s majkama/roditeljima kroz grupe samopomoći. Metode rada s djecom zasnivaju se na uključivanju djece u kreativne igre kao najprirodniji medij za poticanje procesa socijalizacije, učenja i komunikacije.

Majke/roditelji kroz grupni rad rade na osobnom razvoju i razvoju roditeljskih i socijalnih vještina. Grupni rad majki/roditelja kroz programske aktivnost prerasta u grupe za samopomoć i samopodršku koje potiču na aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Program se trenutno provodi u Dječjem vrtiću „Zrno“ (rad s odgojnom skupinom „Ježići“ i „Bubamare“) i u dva dječja vrtića na području Velike Gorice, „Lojtrica“ i „Velika Gorica“.

Program kroz godine u Zagrebu financira Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, a provedbu programa na području Velike Gorice tijekom godina sufinanciraju Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Stiftung Zur Förderung Sozialer Zwecke im in und Ausland.

Kvalitetan rani odgoj i obrazovanje ključni su faktori za kasnije jednake životne šanse, čime ulaganja u predškolske programe  predstavljaju ulaganja koja imaju pozitivne učinke u budućnosti. Program odgovara na potrebe socijalno isključenih obitelji, udovoljava recentnim zahtjevima predškolskog odgoja i obrazovanja te ukazuje na višestruke pozitivne učinke i za djecu i za majke.

Također, važno je naglasiti da je „Igrom do škole“ verificiran kao kraći predškolski program od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, čime je integriran u državne programe predškolskog odgoja i obrazovanja.