Početak grupnog savjetovanja i edukacije za roditelje u okviru programa “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”

U našem programu “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi” s radom je krenula nova grupa roditelja.

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku.

Navedeno nastojimo postići kroz:

  • osiguravanje dostupne izvaninstitucionalne usluge savjetovanja i psihosocijalne podrške za djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi i njihove roditelje/skrbnike
  • poboljšanje kvalitete psihosocijalne i/ili emocionalne prilagodbe djece i mladih kroz umanjivanje posljedica neadekvatnih odgojnih postupaka roditelja
  • poboljšanje kompetencija roditelja kroz podršku u usvajanju vrednota i vještina nenasilnog odgoja i odgovornog roditeljstva
  • osiguravanje kontinuirane podrške stručnjacima centara za socijalnu skrb
  • unaprjeđenje i širenje kvalitetnog mrežnog pristupa pružanja socijalnih usluga u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici

Našim grupnim savjetovanjem i edukacijom za roditelje, kao uostalom i ostalim programskim aktivnostima, osiguravamo kvalitetnu, prilagođenu i dostupnu uslugu u lokalnoj zajednici, čime se nadopunjuje angažman stručnjaka u obiteljsko pravnoj zaštiti te predstavlja podršku u provođenju mjera u njihovoj nadležnosti.

Iako je u ovom periodu, obilježenom pandemijom COVID-19 virusa, bio veliki izazov organizirati grupu, uspjeli smo, poštujući sve epidemiološke preporuke i mjere u svrhu zaštite i brige za zdravlje svih uključenih.

Tijekom daljnje provedbe programa, planirana je i aktivnost izrade novog promotivnog materijala.

Provedbu programskih aktivnosti sufinanciraju Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (ranije Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) i Grad Zagreb.