Grupni rad za djecu i roditelje u projektu “Krug sigurnosti”

U okviru projekta „Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornosti“ započeli smo s grupnim radom za djecu i roditelje u Zagrebu i Dugom Selu. Kroz 10 kreativnih radionica, djeca i roditelji imaju priliku kvalitetno provesti zajedničko vrijeme te naučiti nešto više o emocijama, pozitivnoj komunikaciji, dječjim potrebama i željama, vještinama suočavanja sa stresom i dr., a sve s ciljem jačanja obiteljske otpornosti.

Projekt „Krug sigurnosti – projekt jačanja obiteljske otpornost“ je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provodimo ga u partnerstvu sa CZSS Zagreb, CZSS Dugo Selo, CZSS Karlovac i Udrugom Karika. Više o projektu možete pročitati ovdje.