FUPOL – Inteligentni alati za oblikovanje politika

FUPOL je istraživački projekt izabran za financiranje u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) Europske zajednice. Grad Zagreb je uključen u projekt kao pilot korisnik i evaluator FUPOL modela. Projekt razvija alat za potpuno drugačiji pristup tradicionalnoj politici komunikacije s građanima i jača njihovu ulogu u lokalnoj vlasti. Pristupiti testiranju FUPOL alata možete putem: http://zagreb-fupol.blogspot.com a za više informacija preuzeti:

LETAK u pdf. formatu