FERTEO- projekt “Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima”

Na poziv Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Udruženje Djeca prva sudjelovalo je u razradi koncepta projekta „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima“ („For Equal Rights to Equal Opportunities“- FERTEO), na natječaj IPA programa „Integration of disadvantaged groups in regular education system“. Projektu su odobrena financijska sredstva za provedbu, nositelj projekta je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, a partneri su Dječji vrtić „Zrno“, Unija Roma Hrvatske, Udruga Roma Zagreb, te Sisačko-moslavačka županija. Glavni cilj projekta je pridonijeti uključivanju većeg broja djece romske nacionalne manjine  u redoviti sustav obrazovanja (predškolski i školski sustav). Udruga bi trebala biti suradnik u provedbi aktivnosti grupnog rada s roditeljima.