Eurochild izvještaj o Europskom semestru za 2017.

Naša Udruga, kao članica Koordinacije udruga za djecu, već treći puta sudjelovala je u izradi Eurochild izvještaja o Europskom semestru za 2017. godinu za Republiku Hrvatsku.

Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koji rade diljem Europe kako bi promovirali prava i dobrobit djece i mladih. Vizija mreže je društvo u kojem djeca i mladi ljudi odrastaju sretni, zdravi i samopouzdani i poštovani kao pojedinci sami po sebi.

Veliki naglasak u cijelom Izvještaju stavljen je na važnost rješavanja problema dječjeg siromaštva, a ključne riječi u dijelu Izvještaja vezanog za Hrvatsku su: dječje siromaštvo, rano djetinjstvo i predškolsko obrazovanje i dječja participacija.

Cijeli Izvještaj, kao i preporuke za svaku zemlju, pročitajte na:
http://www.eurochild.org/…/Eu…/Eurochild_SemRep2017FINAL.pdf