Edukacija stručnjaka Udruge u primjeni asocijativnih karata

04. lipnja 2016. naše su dvije zaposlenice sudjelovale u edukaciji “Upotreba tehnike asocijativnih karata u savjetovanju i psihoterapiji”. Veselimo se primjeni novostečenih znanja i vještina u daljnjem radu s našim korisnicima.

Asocijativne karte su vrsta kreativne tehnike koja potiče maštu i fantaziju, komunikaciju i ekspresiju, kontakt klijenta s njegovim iskustvima, sjećanjima, emocijama, mislima, asocijacijama, te razvijaju samosvijest i samo-izražavanje klijenta. Vrlo su korisna tehnika u radu s djecom i s odraslima, individualno i s grupama.