Edukacija “Izrada projektnog prijedloga za EU fondove”

Djelatnici Udruge su od 16.travnja do 9. svibnja 2012. završili devetodnevnu edukaciju “Izrada projektnog prijedloga za EU fondove”, u organizaciji Centra za civilne inicijative, u sklopu programa E-misija, financiranog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Edukacija je vrlo studiozno pripremila polaznike za osmišljavanje, pisanje i provedbu projektnih prijedloga udruga.