Umrežavanje i suradnja

♦ Za sveobuhvatnu zaštitu djece i obitelji nije dovoljno osigurati samo kvalitetne programe i usluge,

već i kontinuirano ulagati u suradnju s različitim dionicima te zagovarati potrebe i interese djece. ♦

Umrežavanje i suradnja je djelatnost koja je integrirana u provedbu svih programa i projekata Udruge od njenog osnutka do danas.

Unatrag više od deset godina Udruga je aktivna u zagovaranju i razvoju integriranog pristupa u pružanju socijalnih usluga, a također je prepoznata u javnim ustanovama, nadležnim vladinim tijelima (članstvo u Vijeću za djecu Vlade RH, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja), jedinicama područne i regionalne samouprave (članstvo u Vijeću za socijalnu skrb Grada Zagreba) te akademskoj zajednici (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet i Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada).

Od 2004. Udruga je također aktivna u umrežavanju udruga u pod-sektoru za djecu kroz aktivnosti i upravna tijela Koordinacije udruga za djecu (krovna udruga 20 OCD-a u pod-sektoru za djecu, unatrag nekoliko godina neformalna organizacija).