Umrežavanje

♦ Za sveobuhvatnu zaštitu djece i obitelji nije dovoljno osigurati samo kvalitetne programe i usluge, već i kontinuirano ulagati u suradnju s različitim dionicima te zagovarati potrebe i interese djece.♦

Udruženje „Djeca prva“ aktivno potiče razvoj sektorske i međusektorske suradnje, te prati nacionalne strategije, zakone i uredbe kroz zagovaranje dječjih prava.

Udruga inicira suradnje i partnerstva u skladu s javnim potrebama za preventivnim programima, socijalnim uslugama i izvaninstitucionalnom edukacijom u Republici Hrvatskoj i regiji, te potiče razvoj mreže kvalitetnih socijalnih usluga usmjerenih zaštiti djece i obitelji u Republici Hrvatskoj i regiji.

Kroz povijest Udruženja, ostvarena je suradnja s brojnim dionicima i različitim relevantnim tijelima državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave, organizacijama civilnog društva, pojedinačno i u okviru Koordinacije udruga za djecu, te akademskom zajednicom. Kroz projekte i programe, Udruga je surađivala s brojnim dječjim vrtićima i osnovnim školama u Zagrebu i Velikoj Gorici.

Od iniciranja umrežavanja OCD-a, koje djeluju u pod-sektoru za djecu (2004.), preko formaliziranja organizacije (2007.), do danas, kada Koordinacija udruga za djecu (KUD) ima 29 članica, Djeca prva u kontinuitetu sudjeluju u upravljačkim tijelima i na taj način pridonose razvoju pod-sektora.

Od 2012., kada KUD postaje članica Eurochild-a, međunarodne mreže organizacija diljem Europe koje rade na poboljšanju života djece i mladih, i Djeca prva, kroz članstvo u Upravnom odboru KUD-a, uključeno je u rad Eurochild-a, s ciljem ostvarivanja utjecaja i zagovaranja politika zaštite prava djece. Obzirom da je Hrvatska 2013. postala punopravna članica Europske unije, strateški dokumenti EU postaju važeći i za Hrvatsku, pa je sudjelovanje u Eurochild-u bitan zagovarački mehanizam za promociju i zaštitu dječjih prava u EU, a posljedično i u RH.

Udruga je članica Hrvatske mreže protiv siromaštva, nacionalne mreža udruga i fizičkih osoba koje se bave pružanjem usluga i zagovaranjem siromašnih, ranjivih i socijalno isključenih osoba te javnom politikom u području siromaštva u Hrvatskoj. Mreža od 28. lipnja 2014. godine djeluje i kao članica Europske mreže protiv siromaštva (EAPN – European AntiPoverty Network).

Udruženje „Djeca prva“ članica je i Mreže organizacija koje se bave djecom i mladima s problemima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.

Udruga već ima svoje predstavnike u ključnim radnim tijelima na nacionalnoj razini (Vijeće za djecu) te u Gradu Zagrebu (Vijeće za socijalnu skrb Grada Zagreba), a prepoznata je kao bitan dionik u reformi socijalne skrbi i socijalnom planiranju od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, te ustanovama u socijalnoj skrbi i obrazovanju.

Udruga ulaže značajne resurse u razvoj suradnje s Gradom Zagrebom. Grad Zagreb osigurava višegodišnju financijsku potporu radu Udruge (od 1997.), te je bitan dionik u osiguravanju uvjeta za kvalitetnu zaštitu djece i obitelji, naročito u svjetlu reforme socijalne skrbi i lokalnog planiranja za zadovoljavanje potreba stanovništva u zajednici. Izvršna direktorica Udruge je članica Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba, koji je, prema Zakonu o socijalnoj skrbi, ključni mehanizam planiranja i razvoja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

I poglavarstvo Grada Velika Gorica prepoznaje kvalitetu rada Udruge i kontinuirano godinama osigurava financijsku i nematerijalnu podršku u brojnim programima i projektima Udruge, te je također važan partner u osiguravanju uvjeta za zaštitu prava djece i obitelji.

Udruženje Djeca prva već dugi niz godina surađuje s Centrom za socijalnu skrb Zagreb (podružnice Dubrava i Sesvete), koji je strateški partner Udruge u osiguravanju zaštite djece i podrške obitelji u lokalnoj zajednici. Dugogodišnja praksa suradnje s CZSS Zagreb utjecala je na stvaranje novih suradničkih odnosa, te Udruga (kroz partnerski projekt Moć promjene mladih) ostvaruje i suradnju s CZSS Osijek i CZSS Vukovar, čime je savjetodavni rad za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi proširen na područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Suradnja s vrtićima i školama na području Grada Zagreba i Velike Gorice, u okviru programa i projekata Udruge, također je jako važna, jer predstavlja još jedan primjer integriranog pristupa u pružanju usluga u lokalnoj zajednici.

Udruga razvija suradnju s akademskom zajednicom, specifično Fakultetom za edukaciju i rehabilitaciju (kolegij Grupni pristup u socijalnopedagoškim intervencijama) i Studijskim centrom socijalnog rada (kolegij Osnove savjetovanja), Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kroz osiguravanje terenske praksu za studente, u okviru programa Savjetovanje za djecu i obitelji u riziku. Na godišnjoj razini 15-tak studenata obavi terensku praksu u sklopu grupnog i individualnog savjetodavnog rada s korisnicima (oko 250 sati prakse godišnje). Fakulteti prepoznaju kvalitetu i stručnost rada s korisnicima u Udruzi, te kontinuirano svake godine izražavaju potrebu za većim brojem studenata koje bi se uključili u terensku praksu te na taj način osnažili praktične vještine za rad s korisnicima.

Udruženje „Djeca prva“ kontinuirano surađuje sa srodnim organizacijama civilnog društva (Korak po korak, Hrabri telefon, Ambidekster, Igra i Breza), što pridonosi širenju i razvoju mreže kvalitetnih socijalnih usluga usmjerenih zaštiti djece i obitelji u Republici Hrvatskoj.