Početak projekta “Danas osnaženi – sutra uključeni” (UP.02.1.1.06.0101)

„Danas osnaženi – sutra uključeni“ naziv je našeg novog projekta financiranog bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Iako je Ugovor potpisan u ožujku 2020., epidemiološka situacija u RH uzrokovana virusom SARS-CoV-2, odgodila je njegov početak za lipanj. Iduće dvije godine, zajedno sa projektnim partnerima, Udrugom za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih “Prevencija” iz Nove Gradiške i Volonterskim centrom Osijek, radit ćemo na boljoj zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba, mladih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mladih osoba nakon izlaska iz alternativne skrbi te korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu, kao i jačanju kapaciteta stručnjaka koji svakodnevno rade s navedenim ciljnim skupinama.

Projekt je prijavljen na Poziv “Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina” u kojem Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku predstavlja Posredničko tijelo razine 1, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije predstavlja Posredničko tijelo razine 2. Ovaj Poziv provodi se u okviru OP ULJP, Prioritetne osi 2: Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.