„Danas osnaženi – sutra uključeni“: Priručnik s iskustvima u provedbi projekta

Projekt „Danas osnaženi – sutra uključeni“ nastao je na temelju našeg dugogodišnjeg rada s obiteljima izloženim siromaštvu, socijalnoj isključenosti i različitim oblicima materijalne deprivacije gdje je dugotrajna nezaposlenost njenih članova više pravilo nego iznimka.

Ponukani tom činjenicom, osmislili smo projekt kojim smo željeli osnažiti dugotrajno nezaposlene osobe za aktivniji pristup tržištu rada kroz povećanje njihovih stručnih znanja, jačanje socijalnih vještina i stjecanje kompetencija koje pridonose većoj zapošljivosti.

“Danas osnaženi – sutra uključeni“ (UP.02.1.1.06.0101), sufinanciran je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Provodio se u partnerstvu „Djece prve“, udruge „Prevencija“ i „DKolektiva“, na području Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije te Grada Zagreba. Trajao je od 11.3.2020. do 11.5.2022. godine, s time da je na samom početku provedbe, obustavljen na dva mjeseca obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2.

Epidemija je tijekom cijele provedbe uvelike utjecala na način provedbe projektnih aktivnosti te često otežavala ili čak onemogućavala rad pa se tako „uživo“ izmjenjivalo s „online“, grupe su postale puno manje od onih na koje smo navikli, a volonterski program u radnom okruženju koje je često bilo „od kuće“ – neizvediv.

Usprkos uvjetima koji su otežavali provedbu ostvarili smo planiranu svrhu i ciljeve projekta te uključili 57 dugotrajno nezaposlenih osoba u različite aktivnosti projekta, od kojih: 17 u verificirane programe obrazovanja odraslih, 11 u višemjesečno socijalno mentorstvo, 52 u program za razvoj i unaprjeđenje mekih i transverzalnih vještina te 9 u volonterske aktivnosti. Proveli smo i edukaciju za 35 stručnjaka sustava socijalne skrbi i organizacija civilnoga društva.

Na kraju projekta, svoja iskustva u provedbi aktivnosti, zaključke i preporuke pretočili smo u priručnik, upotpunjujući ga detaljno opisanim programom za jačanje mekih i transverzalnih vještina te prikazom provedbe socijalnog mentorstva, vjerujući da će koristiti stručnjacima koji rade u ovom području.

Danas_osnazeni-sutra_ukljuceni_ prirucnik

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite: https://strukturnifondovi.hr/; http://www.esf.hr/