Umrežavanje

Aktivno sudjelovanje članova udruge u savjetodavnim tijelima Vlade RH:

 • Vijeće za djecu (od 1993.g.),
 • Savjet za razvoj civilnog društva (od 2003. do 2007.g.),
 • Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima,
 • Povjerenstvo za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (od 2007.g.)

Sudjelovanje članova udruge na tematskim sjednicama Saborskih odbora –

 • Odbora za ljudska prava i
 • Odbora za obitelj, mladež i šport.

Sudjelovanje udruge u radu radnih tijela i povjerenstva pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa:

 • Povjerenstvo za školske udžbenike,
 • Povjerenstvo za izradu kataloga znanja,
 • Povjerenstvo za uvid i praćenje rada Waldorfske škole.Kroz rad u svim navedenim tijelima te kroz redovite kontakte u različitim državnim institucijama udruga je predstavljala svoje programe i rezultate rada i na taj način kroz praktične primjere zagovarala fleksibilnost, učinkovitost i stručnost nevladinog sektora, posebice pod-sektora za djecu.

2007.g., predsjednica udruge, gđa. Blanka Šegović El Khalifa primila je nagradu Vlade Republike Hrvatske – Nagradu za životno djelo na polju promicanja prava djeteta, a 2006.g. je dobila priznanje UNICEF-a povodom 60. obljetnice njegova djelovanja – proglašena je Prijateljicom generacija djece.

Polovicom 2004.g. Djeca prva su inicirala osnivanje neformalne mreže udruga koje rade s djecom pod nazivom Koordinacija udruga za djecu u Hrvatskoj – KUD (www.kud.hr).

 

Koordinacija danas broji 28 udruga koje rade s djecom ili za djecu s područja cijele Hrvatske, a Udruga je obnašala uloguKoordinacijske organizacije od početka rada mreže do 2007. godine.
Kako bi postigli što bolju informiranost među članicama i unapređivanja suradnje s državnim institucijama Djeca prva su izdala Katalog projekata i programa koji daje prikaz rada svih članica mreže.

U okviru KUD-a udruga je uključena u praćenje Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece 2006. – 2012. Izrađena su Izvješća o praćenju provedbe Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece 2006. – 2012., kroz aktivnosti organizacija civilnog društva u 2006., 2007., 2008. i 2009.

Namjera KUD-a je da izrada i objavljivanje takvih izvješća postane jedan od mogućih korektivnih mehanizama, tj. mehanizama koji će doprinjeti koordiniranju i usklađivanju rada državnih i drugih tijela i organizacija civilnog društva pri ostvarivanju planiranih mjera i aktivnosti nacionalne strategije za djecu.

Kao još jedan mogući mehanizam razvoja suradnje uspostavljeni su godišnji konzultativni sastanci predstavnika Koordinacije udruga za djecu i predstavnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; Ureda pravobraniteljice za djecu RH i predstavnika Koordinacije udruga za djecu Hrvatske.

Tijekom 2006. godine, Udruženje Djeca prva sudjelovalo je i u projektu Europske komisije CARDS 2003 “Izgradnja kapaciteta i potpora organizacijama civilnog društva u pružanju socijalnih usluga” čiji je cilj bio potaknuti izradu strateških smjernica za partnersko djelovanje u području pružanja socijalnih usluga na području Zagreba za razdoblje od 2008.-2012.

Kroz projekt su definirana četiri područja u kojima su sudionici prepoznali mogućnost suradnje i partnerstva javnog i civilnog sektora (osobe starije životne dobi; socijalna pomoć i socijalna skrb; civilno društvo i volonterstvo, te obitelj, djeca i mladi).

Po završetku projekta, 15. studenog 2007.g., Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo je Zaključak o daljnjem razvoju suradnje sa sedamnaest organizacija civilnog društva i ustanova s područja Grada, u području pružanja socijalnih usluga. Jedna od organizacija potpisnica tog Zaključka je i Udruženje Djeca prva.

 

 

Dječja prava, evaluacija, platforma i institucije

Udruga je aktivna u razmjeni informacija o stanju dječjih prava i provedbi socijalnih politika u Republici Hrvatskoj i s međunarodnim partnerima Fondacija “Zajedno”, Slovenija;

Platforma europskih udruga koje djeluju na području socijalne politike:

 • European Older People’s Platform (AGE),
 • Confederation of Family Organisations in the Euopean Union (COFACE),
 • European Anti Poverty Network (EAPN),
 • European Council for Voluntary Organisations (CEDAG),
 • European Public Health Alliance (EPHA),
 • Mental Health Europe (MHE),
 • Solidar, Workability Europe,
 • Social Platform – Platform of European Social NGOs.Suradnja sa institucijama javnog sektora posebno je važna za kvalitetan razvoj programa i socijalnih usluga i partnerski pristup pružanja socijalnih usluga.

 

Nakon što je udruga 2004.g., od Središnjeg državnog ureda za imovinu na preporuku tadašnjeg MOBMS-a dobila prostor za razvoj Centra za djecu i obitelj, započela je sustavna suradnja s Centrom za socijalnu skrb Zagreb – ured Dubrava.

U početnoj fazi suradnja se odvijala prvenstveno kroz procjenu potreba lokalne zajednice te procjenu potreba za edukacijom djelatnika CZSS Dubrava.

 

U 2005.g. Udruga je započela s pružanjem savjetodavnih usluga djeci iz visoko rizičnih obitelji i njihovim roditeljima/starateljima, korisnicima CZSS Dubrava.

Vodeći se pozitivnim iskustvima u suradnji sa CZSS Dubrava, od 2008.g. Udruga započinje suradnju i sa CZSS Sesvete.

U 2008.g. provedena je vanjska evaluacija prevencijskih i intervencijskih projekata usmjerenih na zaštitu djece i obitelji koji su provođeni u partnerstvu udruge i CZSS Dubrava, u trogodišnjem razdoblju.

 

Nakon evaluacije organizacije su zajednički izradile dokument kojim su definirani mehanizmi za mrežni pristup pružanja diverziviciranih socijalnih usluga –

 

Protokol o postupcima i procedurama CZSS Zagreb – ured Dubrava i Udruženje “Djeca prva” na području suradnje u zaštiti djece i obitelji, prevencije PUP-a djece i mladih i skrbi o socijalno ugroženim pojedincima.“.

 

Dokument definira dužnosti pojedinih nositelja, postupke i procedure u provedbi socijalnih usluga, te načine i sadržaje suradnje organizacija.

 

Protokol postavlja temelj za integrirani pristup u radu s korisnicima koji dijelom inkorporira i sustav standarda kvalitete socijalnih usluga, te je kao takav jedinstven primjer suradnje jedne ustanove socijalne skrbi i udruge u području pružanja zaštite i podrške djeci i obitelji.