Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi je program kojemu je cilj doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Nositelj programa je Udruženje „Djeca prva“, a partner je […]