Projekt BUDI BITna! inovativan je projekt usmjeren na podršku djevojkama s poremećajima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi. Djevojke s poremećajima u ponašanju predstavljaju skupinu u riziku koja je najčešće slabo pokrivena dostatnim sustavom intervencija. S druge strane, vidljiva je i potrebitost djevojaka u razvijanju socijalnih i životnih vještina i kompetencija, potreba za stručnom podrškom […]

„Igrom do škole“ je kraći program rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. Osnovni cilj programa jest pružanje podrške socijalno depriviranim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti. Svrha  programa je povećati kvalitetu procesa socijalizacije i poticati cjelovit razvoj pojedinca. Aktivnosti programa obuhvaćaju susrete […]

Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi je program kojemu je cilj doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Nositelj programa je Udruženje „Djeca prva“, a partner je […]

  • Pages:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4