Program „Zajedno za djecu“ je program podrške udomiteljstvu za djecu kroz pružanje usluga savjetovanja/psihosocijalne podrške djeci, udomiteljima, članovima udomiteljske/biološke obitelji te primjenu integriranog pristupa institucionalnih i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga. Radi se o trogodišnjem partnerskom programu Udruženja „Djeca prva“ i Centra za socijalnu skrb Križevci koji  se provodi na području Koprivničko-križevačke županije. Odvijanje programa omogućeno […]

„Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja djece u kontekstu dječjeg vrtića“ projekt je kojim se nastoji osnažiti usklađeno djelovanje članova stručnog tima i odgojitelja u svrhu prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja.  Projekt se provodi u partnerstvu „Udruženja Djeca prva“, Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ i Dječjeg vrtića „Žirek“.  Financiranje je omogućeno od strane Grada Velike Gorice. Dugoročni cilj projekta […]

Projektom „Zajedno smo jači- podrška mladim roditeljima“ cilj je osigurati ciljane socijalne usluge podrške mladim roditeljima u riziku, radi osnaživanja roditeljskih i životnih vještina, ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu, prava na obrazovanje i rad. Nositelj projekta je „Udruženje Djeca prva“, a partner na projektu je Centar za socijalnu skrb Zagreb– podružnice Dubrava, Maksimir i Sesvete. […]

Program „Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece“ provodi Udruženje “Djeca prva” u partnerstvu s osnovnim školama u Gradu Zagrebu. U 2016. godini program se provodi u partnerstvu s OŠ Sesvetska Sopnica, OŠ Markuševec i OŠ Augusta Harambašića. Odvijanje programa omogućeno je uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Korisnici programa su djeca […]

Projekt BUDI BITna! inovativan je projekt usmjeren na podršku djevojkama s poremećajima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi. Djevojke s poremećajima u ponašanju predstavljaju skupinu u riziku koja je najčešće slabo pokrivena dostatnim sustavom intervencija. S druge strane, vidljiva je i potrebitost djevojaka u razvijanju socijalnih i životnih vještina i kompetencija, potreba za stručnom podrškom […]

„Igrom do škole“ je kraći program rada s djecom rane i predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. Osnovni cilj programa jest pružanje podrške socijalno depriviranim grupama kako bi se umanjili rizici socijalne isključenosti. Svrha  programa je povećati kvalitetu procesa socijalizacije i poticati cjelovit razvoj pojedinca. Aktivnosti programa obuhvaćaju susrete […]

Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi je program kojemu je cilj doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Nositelj programa je Udruženje „Djeca prva“, a partner je […]

  • Pages:
  • 1
  • 2
  • 3