Poštuj sebe, poštuj druge

Okrugli stol „Mentalno zdravlje djece i mladih“ održan je 26. listopada 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Udruženja „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode projekt „Poštuj sebe, poštuj druge […]

Zanemarivanje i zlostavljanje djeteta, nepovoljni odnosi u obitelji, nedostatak roditeljskih vještina, problemi u ponašanju djece i mladih, siromaštvo, zlouporaba sredstava ovisnosti od strane roditelja neki su od razloga izdvajanja djece i mladih iz primarne obitelji i smještanja u institucije (Ajduković, Sladović Franz i Kregar, 2005).  Institucionalna skrb ima svoje pozitivne strane kao što su zadovoljavanje […]

Socijalne usluge su aktivnosti namijenjene prepoznavanju, sprječavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihova života u zajednici. Priznaju se na temelju sveobuhvatne procjene potreba korisnika i resursa obitelji i lokalne zajednice. Ovisno o potrebama korisnika mogu se pružati privremeno ili tijekom duljeg razdoblja. U nastavku smo naveli socijalne usluge te […]

Savjetovanje za djecu i mlade Osjećaš se tužno, ljuto ili uplašeno? Imaš problema kod kuće? Muči te škola i školske obaveze? Ne slažeš se sa svojim vršnjacima? Imaš neki drugi problem koji te muči? Ako imaš problem i ne znaš kako ga riješiti, obrati se odrasloj osobi kojoj vjeruješ kako bi zajedno našli sigurno mjesto […]

Obitelj i zajednica imaju ključnu ulogu u životu djece i mladih. Zato je naš projekt ”Poštuj sebe, poštuj druge” usmjeren pružanju podrške djeci i mladima u obiteljskom okruženju i zajednici.  Upravo je to pravi smjer u izgradnji sigurnog društva za djecu i mlade. 🧭

Razumijevanje i pružanje stručne podrške je pravi smjer ako želimo rješavati probleme u ponašanju. To je cilj projekta ”Poštuj sebe, poštuj druge” kroz koji , u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, želimo postići pozitivne društvene promjene. Podržavajući ovaj projekt, podržavamo izgradnju sigurnog […]

Društvo koje brine za slabije, koje skrbi za djecu, pruža podršku roditeljima, koje jača sigurno obiteljsko okruženje i lokalnu zajednicu je zdravo društvo. Upravo je to cilj projekta ”Poštuj sebe, poštuj druge” pružanjem podrške djeci i mladima kroz izvaninstitucijske socijalne usluge savjetovanja, u partnerstvu s Gradom Zagrebom, Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje […]

„Poštuj sebe, poštuj druge – podrška djeci i mladima u zajednici“ (UP.02.2.2.15.0055) je dvogodišnji projekt kojim se doprinosi socijalnoj uključenosti djece i mladih s problemima u ponašanju kroz pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja djeci, mladima i članovima njihovih obitelji; programe razvoja socijalizacijskih vještina djece i mladih; program podrške roditeljstvu; osnaživanje kapaciteta stručnjaka […]

Djeca i mladi s problemima u ponašanju su u visokom riziku od socijalne isključenosti, izdvajanja iz obitelji i smještaja u institucije. Institucionalna skrb ima svoje pozitivne strane u vidu zadovoljavanja osnovnih fizičkih i psihičkih potreba djeteta i mlade osobe,  sprječavanja nastavka zanemarivanja i zlostavljanja te pružanje sigurne okoline za oporavak od traumatskih događaja (Sovar, 2015). […]

Okrugli stol „Činimo li dovoljno za djecu i mlade s problemima u ponašanju?“ održan je 27. siječnja 2023. u Zagrebu, u organizaciji Grada Zagreba, Gradskog ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i udruge „Djeca prva“, koji u partnerstvu s Društvom za psihološku pomoć i Centrom za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište […]

  • Pages:
  • 1
  • 2