U svibnju 2012.g. završen je rad s dvije grupe roditelja koji su pohađali edukativni modul od 12 radionica (veljača – svibanj 2012.), u sklopu provedbe druge godine trogodišnjeg programa “Zaštita dječjih prava u tretmanu visoko rizičnih obitelji”, financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih. Zadovoljstvo roditelja može se iščitati i iz pjesme koju su sastavili […]

Djelatnici Udruge su od 16.travnja do 9. svibnja 2012. završili devetodnevnu edukaciju “Izrada projektnog prijedloga za EU fondove”, u organizaciji Centra za civilne inicijative, u sklopu programa E-misija, financiranog od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Edukacija je vrlo studiozno pripremila polaznike za osmišljavanje, pisanje i provedbu projektnih prijedloga udruga.

U travnju 2012.g. održana je Godišnja skupština Udruženja “Djeca prva”, te su svim članovima podijeljena tiskana “Izvješća o radu Udruge za 2011.g.” Izvješće o radu Udruge za 2011. g.

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i znanstveno-stručni tim Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta su pokrenuli projekt “Savjetovališta za mlade i mogućnosti provedbe posebne obaveze uključivanja u individualni ili grupni rad u savjetovalištu za mlade”. Svrha projekta je stjecanje spoznaja vezanih uz obilježja populacije kojima se izriće posebna obaveza uključivanja u individualni ili grupni psihosocijalni tretman […]

Izvršna direktorica Udruženja Djeca prva Sanja Orešković Vrbanec sudjelovala je u radu radne skupine za izradu prijedloga “Standarda kvalitete u provedbi posebne obaveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade”, koja je osnovana 7. listopada 2011.g. na inicijativu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Radna skupina će Standarde kvalitete predstaviti na javnoj raspravi 30.05.2012.   Tako izrađeni standardi […]

Godine 2011. Udruga je sudjelovala u provedbi projekta “Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti, čiji je nositelj Volonterski centar Osijek, u partnerstvu s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART, Volonterskim centrom Zagreb i udrugom MI. Ovaj projekt se financira sredstvima EU kroz program IPA Komponenta IV-Razvoj ljudskih potencijala. Udruga je u svoje […]

U travnju 2011.g. održana je godišnja skupština Udruženja “Djeca prva”, te su svim članovima podijeljena tiskana “Izvješća o radu Udruge za 2010. godinu”.

Dana 13.12.2010. godine održana je promocija priručnika “Sukobi u obitelji” u prostorijama British Council Croatia. Priručnik je prvenstveno namijenjen roditeljima, ali i svima onima čija je profesionalna djelatnost vezana za rad s obiteljima i djecom.

2010. godina kao Europska godina borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti posvećena je borbi protiv siromaštva u cjelini. Suzbijanje siromaštva i unapređenje dobrobiti djece jedan su od prioriteta Europske unije. Konferencija “Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti- izazovi i mogućnosti”, koja se održala 30. studenog 2010. godine, imala je za svrhu raspraviti politiku […]

Priručnik “Kako kada krene naopako” izlazni je rezultat projekta “Zaštita dječjih prava u tretmanu visokorizičnih obitelji”,koji se provodi u partnerstvu Udruženja “Djeca prva” sa Centrima za socijalnu skrb, ured Dubrava i Sesvete. Projekt je financiran darovnicom Svjetske banke posredstvom Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH. Priručnik je vrlo praktičan vodič kroz usluge Centra za socijalnu skrb […]