Projekt “Budi BITna!”

Projekt BUDI BITna! inovativan je projekt usmjeren na podršku djevojkama s poremećajima u ponašanju u ustanovama socijalne skrbi. Djevojke s poremećajima u ponašanju predstavljaju skupinu u riziku koja je najčešće slabo pokrivena dostatnim sustavom intervencija. S druge strane, vidljiva je i potrebitost djevojaka u razvijanju socijalnih i životnih vještina i kompetencija, potreba za stručnom podrškom i radom na razvoju samopoštovanja i pozitivnog identiteta.

Nositelj projekta je „Udruženje Djeca prva“, a partneri na projektu su  Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb i udruga Telecentar Hrvatska. Provedbu projekta financira Grad Zagreb.

Ciljevi projekta usmjereni su prema unaprjeđivanju digitalnih kompetencija djevojaka te podržavanja razvoja njihovih socijalnih ii životnih vještina. Također, ciljevi obuhvaćaju unaprjeđivanje digitalnih kompetencija stručnjaka partnerskih organizacija za korištenje digitalnih tehnologija u radu s mladima. S obzirom na postavljene ciljeve projekta korisnici ovog projekta su djevojke ženske skupine smještene u Domu za odgoj djece i mladih Zagreb i stručnjaci partnerskih udruga.

Glavne aktivnosti projekta obuhvaćaju:

  • Savjetovanje/terapijski rad s korisnicama- individualni i grupni
  • Unaprjeđenje digitalnih kompetencija stručnjaka partnerskih udruga kroz edukaciju
  • Unaprjeđenje digitalnih kompetencija djevojaka u Domu
  • Prezentacija i promocija stručne i šire javnosti o primjeni digitalnih tehnologija u radu s mladima

Kroz provođenje aktivnosti projekta planira se doprinijeti razvoju šest (od ukupno osam) ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje: sposobnost komunikacije na materinjem jeziku, digitalne (IT) kompetencije, socijalne i građanske kompetencije, smisao za inicijativu i poduzetništvo, sposobnost učenja i kulturološka osviještenost i izražavanje. Svako ulaganje u djevojke s poremećajima u ponašanju kroz unaprjeđenje njihovih kompetencija osnažuje ih i daje doprinos njihovom socijalnom uključivanju.