Brošura “Sigurno djetinjstvo”

Brošura “Sigurno djetinjstvo” namjenjena udomiteljima i roditeljima s ciljem da odrastanje najmlađe djece učinimo sigurnim te umanjimo rizik od nezgoda.

Publikacija je nastala u okviru inicijative „Za snažniju obitelj” koja se provodila u partnerstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, u razdoblju od 2017. do 2020. godine.

Brošura je dostupna na web stranicama UNICEF-a: https:/www.unicef.org/croatia/izvjesca/brošura-za-roditelje-sigurno-djetinstvo