“I ja mogu drugačije!” – brošura o iskustvima u provedbi projekta

S obzirom na raširenost vršnjačkog nasilja odnosno visoke brojke mladih koji doživljavaju, čine ili promatraju nasilje, od velike su važnosti projekti i programi usmjereni prevenciji vršnjačkog nasilja, baš kao što je projekt „I ja mogu drugačije!“. Kroz projekte aktivnosti, projekt pozitivno djeluje na učenike, ali i na roditelje i stručnjake jer su i oni važna karika u prevenciji nasilja.

Svoja iskustva u provedbi projekta “I ja mogu drugačije!” pretočili smo u brošuru namijenjenu stručnjacima. Brošura daje informacije o vršnjačkom nasilju, opisuje pristup naše Udruge u prevenciji vršnjačkog nasilja i projekte aktivnosti u sklopu projekta. Također, sadrži iskustva učenika iz Učeničkog doma Križevci i Učeničkog doma Dora Pejačević koji su sudjelovali na projektu te iskustva voditelja projektnih aktivnosti kao i smjernice za unaprjeđenje.

Brošuru možete preuzeti ovdje.

Nadamo se da će ova brošura inspirirati druge i pomoći u kreiranju budućih programa i projekata usmjerenih prevenciji vršnjačkog nasilja!

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.