Novi vizualni identitet našeg programa

Veselimo se predstaviti izgled vizualnog identiteta, konačnog produkta izrade informativnih i promotivnih materijala našeg programa “Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi”.

Program provodimo u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, podružnicama Dubrava, Maksimir i Sesvete te Centrom za socijalnu skrb Križevci, a provedbu sufinaciraju Grad Zagreb i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju izvaninstitucionalnih usluga zaštite djece i mladih i podrške obiteljima u riziku od gubitka roditeljske skrbi u lokalnoj zajednici, u svrhu prevencije institucionalizacije djece te prevencije socijalne isključenosti djece, mladih i obitelji u riziku. Programom također nastojimo utjecati na unapređenje i proširivanje kvalitetnog mrežnog pristupa pružanja socijalnih usluga u zaštiti djece, mladih i obitelji u lokalnoj zajednici.