4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga “Izvan granica”

Od 9. do 11. listopada 2014. u Supetru na otoku Braču, održan je 4. hrvatski kongres socijalnih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem naziva “Izvan granica”, u organizaciji Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (HUSP) i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Udruženje „Djeca prva“ predstavljale su Sanja Orešković Vrbanec, socijalna pedagoginja i izvršna direktorica Udruge i Kristina Starčević Kaić, socijalna pedagoginja i stručna suradnica Udruge, te tajnica Hrvatske udruge socijalnih pedagoga.

Sanja Orešković Vrbanec na Kongresu je održala radionicu naziva „Uloga menadžera u profesionalnom identitetu socijalnog pedagoga“, a Kristina Starčević Kaić održala je dva usmena izlaganja „Centar za djecu i obitelj – model integriranog pristupa u pružanju socijalnih usluga u zajednici“ i „Kraći kompenzacijsko- socijalizacijski predškolski program „Igrom do škole“.

Ovdje je moguće pročitati više o samom Kongresu socijalnih pedagoga, te preuzeti Knjigu sažetaka.