Sastanak fokus grupe za istraživanje statusa djece u Hrvatskoj u okviru projekta PRECEDE

U okviru projekta PRECEDE, sudjelovali smo na sastanku fokus grupe, u uredu Centra za civilne inicijative. Više pročitajte u nastavku i na stranicama Centra za civilne inicijative.

“…sastanak fokus grupe iz I. komponente projekta – Istraživanje. Sastanak je okupio organizacije koje u svojem svakodnevnom radu s djecom nailaze na mnoštvo problema i teškoća, koje ćemo u sklopu ovog dijela projekta PRECEDE nastojati obuhvatiti i formulirati u pisanom obliku te na taj način imati aktualizirane relevantne podatke osvježene pogledom iz prakse…”