16. studenoga – Međunarodni dan tolerancije

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenog svake godine na prijedlog Opće skupštine Ujedinjenih naroda koja je 1996. godine pozvala sve članice Ujedinjenih naroda da pokažu razumijevanje i prihvaćanje svih članova društva koji su drugačiji od većine, a pozvali su se na Deklaraciju o principima tolerancije.

Tolerancija podrazumijeva poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje različitosti u svjetskim kulturama, volju i težnju prihvaćanja i uvažavanja različitosti, neovisno o političkom uvjerenju, vjerskim, dobnim, rasnim ili spolnim razlikama. Temelji se na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju te predstavlja harmoniju u različitostima.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije je podići svijest o važnosti tolerancije, odnosno o važnosti prihvaćanja i uvažavanja tuđih ideja, stavova i načina života. Osim podizanja svijesti o toleranciji, tim danom nastoji se ukazati na važnost brojnih međunarodnih dokumenata iz područja ljudskih prava kao što su: Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacija žena, Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima itd.

Promicanje tolerancije, odnosno promicanje poštivanja različitosti, važno je kako bi se prevenirali bilo kakvi oblici nasilja i diskriminacije koji mogu značajno utjecati na kognitivni, emocionalni, ali i socijalni razvoj djece i odraslih. Najčešći oblici netolerancije su diskriminacija, marginalizacija i nasilje. Često smo svjedoci događaja koji su završavali tragično isključivo radi netolerancije koja se vršila nad pojedincima. Jedan od takvih slučajeva, s kojim je većina upoznata, je slučaj zagrebačkog maturanta Luke Ritza koji je 2008. godine na smrt pretučen od strane njegovih vršnjaka. Njemu u spomen, od 2009. godine, svake se godine nagrađuju osnovne i srednje škole u Hrvatskoj te njihovi učenici za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.

I mi provodimo pridonosimo prevenciji vršnjačkog nasilja, kroz naš projekt „Poštuj razlike- nauči kako“. U partnerstvu s OŠ “Vladimir Nazor” u Križevcima i OŠ Vladimira Nazora u Zagrebu s osnovnoškolskom djecom radimo na osnaživanju prosocijalnog ponašanja , s roditeljima na osnaživanju roditeljskih kompetencija za odgoj djece te potičemo školsko ozračje usmjereno na potrebe djece. Poseban naglasak stavljen je na učenje metoda nenasilnog rješavanja sukoba, poštivanje različitosti i razvoj empatije.

No, toleranciju promičemo i u svim našim ostalim projektima i programima i jedna je od ključnih riječi u kojoj se reflektiraju principi djelovanja Udruge – poštovanje drugih i drugačijeg.

Izvori:
https://www.hzjz.hr/sluzba-javno-zdravstvo/svjetski-dan-tolerancije/
https://hr.wikipedia.org/wiki/Tolerancija
https://hr.wikipedia.org/wiki/Luka_Ritz
https://www.sosvt.hr/vijesti/obiljezavanje-medunarodnog-dana-tolerancije/
https://djeca-prva.hr/postuj-razlike-nauci-kako/

za Udruženje “Djeca prva” pisala:
Helena Kožić, volonterka Udruge,
studentica prve godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu