Publikacije

Do sada je Udruga objavila sljedeće publikacije:

 • Priručnik Agresivnost, norveškoga dječjeg psihologa dr. Magne Raundalena. Priručnik obrađuje agresivno ponašanje u dječjoj i adolescentnoj dobi;
  • cijena: 30,00 kn
 • Priručnik Igrom do škole, priredila mr.sc. Matilda Markočić. Priručnik je nastao kao rezultat četverogodišnjeg iskustva u radu s djecom iz socijalno depriviranih sredina. Dosad su izašla tri izdanja ovog priručnika;
  • cijena: 75 kn
 • Priručnik Igrom do škole II, priredila mr.sc. Matilda Markočić. Priručnik daje prikaze konkretnih aktivnosti u radu sa socijalno depriviranom predškolskom djecom i njihovim majkama;
  • cijena: 75 kn
 • Brošura o dječjim pravima Moja prava, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević;
  • cijena: 20 kn
 • Brošura za roditelje Roditelji i prava djeteta, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević;
  • cijena: 20 kn
 • Brošura za djecu školske dobi Bez straha u školu koja govori o tome kako se oduprijeti zlostavljanju u školi, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević;
  • cijena: 20 kn
 • Priručnik Zlostavljanje među učenicima može se spriječiti autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević. Priručnik je namijenjen učiteljima i stručnim suradnicima u osnovnoj školi;
  • cijena: 50 kn
 • Priručnik Odgoj za demokraciju u ranom djetinjstvu, autorica prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević. Priručnik je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtičima;
  • cijena: 50 kn
 • Brošura Rad na projektu: izazov za djecu i odrasle, autorica: prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević. Brošura ponajprije namijenjena učiteljima i odgajateljima od kojih se očekuje da, primjenjujući projekt kao metodu aktivnog učenja, pridonose razvoju različitih intelektualnih i socijalnih kompetencija djece;
  • cijena: 20 kn
 • Priručnik Sukobi u obitelji, autorica: Lidije Rezić, mr.sc. Živane Miharija i Mirjane Milanović. Priručnik je prvenstveno namijenjen roditeljima, ali i svima onima čija je profesionalna djelatnost vezana za rad s obiteljima i djecom. Cilj mu je pridonijeti obrazovanju roditelja odnosno jačanju roditeljskih kompetencija;
  • cijena: 40 kn
 • Brošura Moje sigurno dijete, autorica: prof.dr.sc. Dubravke Maleš i mr.sc. Ivanke Stričević. Brošura je ponajprije namijenjena roditeljima djece predškolske i rane školske dobi, ali i svima drugima koji se bave djecom;
  • cijena: 20 kn

Priručnike možete naručiti putem kontakt obrasca na web stranici Udruge, telefonski ili putem e-maila.

 • Priručnik Kako kada krene naopako – Vodič kroz usluge centra za socijalnu skrb u zaštitiobitelji i djece, autorica: Štefice Karačić, Tatjane Katkić Stanić, Lidije Rezić i Sanje Orešković Vrbanec. Svojevrstan vodič kroz usluge Centra za socijalnu skrb u zaštiti obitelji i djece.
 • Katalog projekata i programa članica Koordinacije udruga za djecu u Hrvatskoj, neformalne mreže od 32 udruga. Katalog je objavljen u nakladi od 600 primjeraka. Svrha kataloga je postići bolju informiranost i suradnju među članicama, pružiti potencijalnim korisnicima pristup i korištenje ponuđenih programa, povečati transparentnost rada i unaprijediti suradnju s državnim i lokalnim institucijama.