U okviru dječjeg tjedna (11.-19.listopada 2013.) i akcije “Velika Gorica- prijatelj djece”, 14.10.2013. u 12 sati na Pučkom otvorenom učilištu održat će se tribina pod nazivom “Što društvo i zajednica čine za ranjivu djecu?”.   Grad Velika Gorica prepoznao je važnost iskustva Udruženja Djeca prva, koje je uočilo neophodnost djelovanja u ranoj dobi djece te […]

Na poziv Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Udruženje Djeca prva sudjelovalo je u razradi koncepta projekta „Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima“ („For Equal Rights to Equal Opportunities“- FERTEO), na natječaj IPA programa „Integration of disadvantaged groups in regular education system“. Projektu su odobrena financijska sredstva za provedbu, nositelj projekta je Gradski ured […]

18. srpnja 2013. godine Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica Udruženja Djeca prva imenovana je članicom Savjeta za socijalnu skrb Grada Zagreba. Svrha Savjeta, temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (čl. 178), je planiranje i razvoj mreže socijalnih usluga i ostvarivanje prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na podrčju Grada Zagreba. Savjet ima 15 članova, koji […]

Program “Zaštita dječjih prava u tretmanu visokorizičnih obitelji” (lipanj 2010. – svibanj 2013) je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih, implementiran u partnerstvu Udruženja Djeca prva,Centra za socijalnu skrb Zagreb, podružnica Dubrava i Sesvete, te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom grada Zagreba. Prezentaciji su nazočili predstavnici partnerskih ustanova CZSSZ-a, Gradskog […]

FUPOL je istraživački projekt izabran za financiranje u okviru Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) Europske zajednice. Grad Zagreb je uključen u projekt kao pilot korisnik i evaluator FUPOL modela. Projekt razvija alat za potpuno drugačiji pristup tradicionalnoj politici komunikacije s građanima i jača njihovu ulogu u lokalnoj vlasti. Pristupiti testiranju FUPOL alata […]

U travnju 2013. godine održana je Redovna godišnja Skupština Udruženja “Djeca prva” te su članovima podijeljena tiskana “Izvješća o radu Udruge za 2012.g.” Izvješće u PDF formatu možete preuzeti ovdje: Izvješće o radu Udruge za 2012. g.

U ožujku 2013.g. izdana je publikacija podržana Programom Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007.-2013), a provodi ga Europska komisija. Publikaciju možete preuzeti ovdje: Progress-Alen

Od siječnja 2013. godine, u okviru IPA 2009 Twinning projekta “Unapređenje kapaciteta stručnjaka za zaštitu prava i interesa djece i mladih smještenih u domove za djecu i mlade s poremećajima u ponašanju”, Udruženje Djeca prva sudjeluje u međusektorskoj i međuresornoj radnoj skupini za izradu nacionalnog protokola suradnje i koordinacije između dionika u pitanjima skrbi za […]

Na inicijativu naše poljske volonterke Anne Majos, pokrenuta je božićna akcija „Božićno pismo Djedu Mrazu“, u kojoj sudjeluju djeca korisnici igraonica „Igrom do škole“, sa socijalno depriviranih područja Kozari Boka i Novog Jelkovca. Svako dijete je napisalo pismo Djedu Mrazu, koje je objavljeno na linku http://www.mesenviescadeaux.fr/listenoel?r=39&led=550519 , te se svaka od tih želja može rezervirati […]

U prosincu 2012. godine Sanja Orešković Vrbanec, izvršna direktorica Udruženja imenovana je za člana Upravljačkog odbora u projektu “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga”. Projekt je pokrenulo Ministarstvo socijalne politike i mladih u studenom 2012. godine u okviru IV. komponente IPA programa “Razvoj ljudskih potencijala”. Provoditelji projekta su tvrtka Oxford Policy […]